26 September 2011

Video - Operasi Tambah

Tambah - Suatu Pemahaman

Operasi Tambah 2

Bagi nombor-nombor yang melibatkan perubahan pada rumah nombor, teknik-teknik berikut perlu digunakan. Melalui pemahaman unsur dalam setiap nombor (124 = 100 + 20 + 4) kaedah ini dapat diaplikasikan dengan lebih mudah.

 


 
Kita lihat pula untuk operasi campur nombor-nombor yang lain pula. Sebelum memulakan operasi fikirkan teknik yang sesuai. Kenalpasti setiap nombor sebelum mula mencampur.